Per 1 januari 2016 is de Vpb-plicht van overheidsbedrijven herzien. Onder druk van de Europese Commissie diende Nederland zijn Vpb-wetgeving aan te passen; volgens de Europese Commissie vormde de vrijstelling voor overheidsbedrijven verboden staatssteun. De nieuwe regeling moet resulteren in een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen en commerciële ondernemingen. Hieronder treft u relevant nieuws aan van Cervus en links naar belangrijke gepubliceerde stukken in dit kader.

Nieuws

Stroomschema's

Overig:

Wettekst:

Toelichting:

Links:

Meer informatie aanvragen 

Gerelateerd nieuws