Rondom de Wet op de inkomstenbelasting 2001 gebeurt op dit moment van alles. Zo werd afgelopen zomer het wetsvoorstel 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' aan de Tweede Kamer aangeboden. Behandeling zou in het najaar 2021 plaatsvinden. Begin oktober heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer echter verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Dit betekent dat de kans bestaat dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 mogelijk niet gehaald wordt of tot een andere inhoud van het wetsvoorstel kan leiden. 

OPVALLEND IN HET KADER VAN DEZE ONTWIKKELINGEN ROND DE WET EXCESSIEF LENEN

De plannen op dit vlak zijn er al langer. Internetconsultatie c.q. aankondiging van dit voorstel zagen wij al in 2018. Het kabinet wilde met het wetsvoorstel leningen van een vennootschap aan zijn directeur-grootaandeelhouder en andere aanmerkelijkbelanghouders (ab-houder) ontmoedigen. Op basis van de maatregel in het wetsvoorstel moet vanaf 1 januari 2023 een fictieve winstuitdeling in aanmerking worden genomen voor zover de schulden van de ab-houder en zijn partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000. Deze fictieve winstuitdeling is belast in Box 2 van de inkomstenbelasting. Ab-houders kregen tot 31 december 2023 de tijd om te anticiperen. In de media verschenen berichten dat dit anticiperen massaal is gebeurd. Daarmee heeft het kabinet een beoogd doel dus al bereikt.

UITLATING VAN DE STAATSSECRETARIS: BREDERE DISCUSSIE FISCALE BEHANDELING VERMOGEN

Tevens opvallend is het volgende. Bij zijn verzoek tot aanhouden van het wetsvoorstel laat de staatssecretaris nu weten dat het wetsvoorstel moet worden gezien binnen de context van een bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Bij die discussie moet de onderlinge samenhang tussen de verschillende boxen van de Wet inkomstenbelasting van 2001 in onderlinge samenwerking worden bezien. Waarom is dit volgens Cervus nu opvallend? Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven:

  1. Het wetsvoorstel rond excessief lenen lijkt haar doel deels al bereikt te hebben. Is de wet nog nodig, of kan de Belastingdienst beter 'gewoon' gaan handhaven?
  2. Eerder werd al aangekondigd dat de wet die (deels) een einde moest maken aan 'Box-hoppen' (Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvorm) werd uitgesteld. Zie deze berichten
  3. Na een schier eindeloze hoeveelheid rechtspraak over Box 3 en het vermeend 'onrechtvaardige' element dat verscholen kan zitten in forfaitaire heffing, lijkt het zo te zijn dat de rechter geen geduld meer heeft met de wetgever. Recent nam de Advocaat Generaal deze stelling, en legde hiermee volgens de media een bom onder de Box 3.
  4. Cervus acht, op basis van diverse uitlatingen recent, het op dit moment ook niet meer onwaarschijnlijk dat oude plannen van de commissie Van Dijkhuizen weer van stal worden gehaald. Hieronder bijvoorbeeld het voorstel voor een soort forfaitaire heffing in Box 2.

In die zin is het interessant dat nu door de staatssecretaris expliciet wordt verwezen naar de onderlinge samenhang tussen Box 1, Box 2 en Box 3. Daarmee lijkt ruimte te worden ingebouwd om het wetsvoorstel excessief lenen te wijzigen, maar ook om aanvullende maatregelen aan te kondigen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de voortgang in de kabinetsinformatie daartoe aanleiding geeft. Cervus volgt daarom met belangstelling de voortgang van de diverse voorstellen.

Zwolle/Amsterdam, november 2021

Cervus Tax Lawyers
+31 (0)38 45 30 371
info@cervustax.nl

 

 

Delen:

    Download PDF

Contact:

Gerelateerd nieuws

Onze specialisaties

Bekijk alle specialisaties

Specialisten

Bekijk ons hele team